Spotlight: Carolines digte

 

”Digtning har været min måde at undersøge mit eget sprog, form, sanser og indtryk. Derudover betyder det en konkretisering af mine oplevelser med livet. Gennem tekst kan abstrakte hændelser eller indtryk blive til noget, andre måske kan relatere til. Men for mig er det også en måde at føre dagbog over mine egne tanker,” udtaler Caroline.

Caroline er en af Uniteandwrites mest trofaste og dygtige lyrikere. Hun har skrevet et bredt udvalg af tekster og har ved mange lejligheder bevist, at hun er en digter, der kan skabe spændende rum inden for mange forskellige emner og tilgange. Jeg har stillet Caroline et par spørgsmål om skrivning, og så har jeg skrevet en spotlightartikel på baggrund af vores samtale og af min egen læsning af hendes digte.

Udforske eller udgive?

Caroline er inspireret af senmoderniteten, og har en stor tilknytning til den litteratur, der beskæftiger sig med, hvad det betyder at være menneske i den højteknologiske og sociale virkelighed, som senmoderniteten medfører. Hun har generelt både været inspirereret til skrivning af hverdagshændelser, men også af kulturprodukter som film, litteratur og musik. Caroline har som mange andre forfattere en drøm om at blive udgivet og læst. I øjeblikket befinder hun sig dog i en fase, hvor hun er mere interesseret i at udforske skrivekunsten (og sig selv), end hun er i at udgive sit eget. Jeg har som udgivet forfatter stor forståelse for den oplevelse, men jeg tror også på, at alle, der skriver, på et tidspunkt i deres forfatterskab bør tage skridtet og simpelthen bare tro på, at det har gavn for andre at læse det. Selvkritik i eget forfatterskab er en god ting, men det er afgørende at kunne lægge den fra sig for at udgive. Det er jeg nu også overbevidst om, at Caroline kommer til.

Digtene

Grundlæggende er Carolines forfatterskab både humoristisk og stærkt samfunds- og socialkritisk. Der er mange passager i hendes lyrik, hvor et pludseligt humoristisk element opløser og ironiserer en ellers hård og stærk socialrealisme: Mørke morgener og dødstrusler på job / Når hun kommer hjem klokken fem / Er hendes datter knap stået op / De spejles i sig selv og hinanden / Alkohol, rejser, x-factor for fanden

En vigtig pointe her er at slå fast, hvor afgørende en rolle humor kan spille som poetisk greb og særligt i sammenhænge, hvori det er muligt at skabe emnemæssig kontrast og realisme, som Caroline uden tvivl formår med digtet, ’De der ikke tænker er glade’. Det er et greb, der er gennemgående i digtet, og som kan bruges til at nuancere og skabe perspektiv på selv det mørkeste indhold.

Caroline indtager også økokritikken, en af de største trends i moderne litteratur, med sit digt ’Et samfund, en afgrund’, hvor hun kombinerer den økologiske virkelighed med en indre stemme: Bilstøjens konstante summen / Fylder betonslummen / Når jeg lukker mine øjne / Fantasien hvisker mig løgne

Den sanselighed, som Caroline gennemfører med digtet, er både konkret frastødende og intim. Digtet rummer desuden en flot kobling af en faktisk hverdagsvirkelighed og en sanselig virkelighed. Det er meget veludført.

Digtet ’At gå glip af en solnedgang’ er et eksempel på eksistentialistisk digtning. Hun indrammer med digtet en række spændende perspektiver på de eviggyldige ting i livet, og parrer solens gang med livets elementære dramatik. Hvor flere af hendes andre digte også indeholder glimt af hverdag, så viser hun med digtet her, at hun også er i stand til at skrive i ren metaeksistentiel stil og med billeder, der rummer en eviggyldig og nærmest mytologisk tematik.

Udfordringer

Carolines udfordring består, ud fra vores samtale og mit indblik i hendes materiale, i at sammensætte digtene under én samlet paraply, der kan fungere som samling. Med disse tre digte er det tydeligt, at hun både kan skrive samfundskritisk, økokritisk og eksistentiel lyrik. Det kan være et stort skridt at tage som forfatter pludselig at skulle arbejde mod en udgivelse, men mit generelle indtryk er dog, at når man først er i gang, så virker det pludselig ikke så skræmmende.

Derfor er mit råd: Spring ud i det! Du skriver flot lyrik inden for en vifte af højaktuelle emner.

Du kan finde Carolines projekter på hendes profil på Uniteandwrite, og det er også her, du kan følge hende og tilføje hende som ven.

Skrevet af Emil Christensen

 

Del dine tanker