Demens og kompenserende undervisning

− Kognitiv stimulation, samtalestøtte og kompenserende strategier til personer med demens

Forfatter: Helle Kousgaard & Kim Michael Alberg

ISBN-nummer: 9788794294782

Udgivelsesdato: 22/09/2022

Denne bog er en inspirations- og metodebog til ansatte i kommuner, som ønsker at tilbyde kompenserende undervisning til borgere med demens, fagpersoner på dagtilbud, aktivitetscentre og lignende, som søger idéer til kognitiv stimulation og samtalestøtte, der kan styrke den demensramte …

249,95 kr.

Beskrivelse

… persons tænkning og sociale færdigheder, og pårørende kan hente inspiration i bogen til meningsfuldt samvær med deres demens syge ægtefælle, ven eller familiemedlem.

I Danmark lever næsten 90.000 mennesker med en demenssygdom, og hvert år registreres cirka 8.000 nye tilfælde af demens.
Samtidig stilles diagnosen tidligere i sygdomsforløbet, hvorfor der i stigende grad er brug for kvalificerede tilbud til mennesker med demens i et tidligt stadie. Tilbud, der giver mening for personen med demens – og er rettet mod at stimulere personens hjerne.

Kompenserende undervisning til personer med demens tager udgangspunkt i personens færdigheder og potentiale. Undervisningen sigter mod at styrke personens selvværd og tro på egne evner – og har til formål at bevare personens interesse for det omgivende samfundsamt forbedre dennes mulighed for aktiv deltagelse i eget liv.

Vi tror også du vil kunne li'…