Hjertest dannelse

− Barnets vej til livsduelighed og nærvær

Forfatter: Lianne Kirstine Ervolder

ISBN-nummer: 9788775741144

Udgivelsesdato: 22/08/2024

Gennem en række essays med baggrund i den nyere forskning inden for udviklingspsykologi og neuropsykologi, udforsker bogen barnets eksistentielle fundament og dets psykiske udvikling gennem leg og en sund tilknytning til voksne rollemodeller.

349,95 kr.

Bemærk at bogen først udkommer og sendes den 22. august.

Beskrivelse

Essays om det kærlige og nærværendemøde mellem barnet og den voksne

Gennem en række essays med baggrund i den nyere forskning inden for udviklingspsykologi og neuropsykologi, udforsker bogen barnets eksistentielle fundament og dets psykiske udvikling gennem leg og en sund tilknytning til voksne rollemodeller.
Forfatteren peger frem mod et samfund, hvor medmenneskelighed og etisk forpligtende fællesskaber stilles i forgrunden. Bogen søger således at skitsere et nyt værdisystem for barnets udvikling og dannelse, og den kan læses som et indlæg i debatten om, hvordan vi som samfund ønsker at forme fremtidens ”dannelsesrum”.
Temaet ”hjertets dannelse” belyses fra flere vinkler i bogens i alt seks dele.
Bogen henvender sig såvel til fagfolk indenfor det pædagogiske og psykoterapeutiske område, og kan med lige så stort udbytte læses af forældre, bedsteforældre og andre,som er optaget af barnets vej til livsduelighed, livsmod og øget selvfølelse.

Vi tror også du vil kunne li'…