Inspiration til at styrke kroppens selvhelbredende kræfter

− til at styrke kroppens selvhelbredende kræfter

Forfatter: Grethe Lind

ISBN-nummer: 9788793958906

Udgivelsesdato: 15/04/2021

Bogen tager afsæt i det klassiske kinesiske akupunktursystem og dets forbindelse til muskelsystemet. Udgangspunktet er, at vore kroppe har en iboende evne til at kunne hele sig selv ved ubalancer og sygdom.

Varenummer (SKU): 9788793958906 Kategorier: ,

349,95 kr.

Beskrivelse

Kroppens energi – CHI – flyder igennem et ledningsnet, der er en lang energikanal, der samlet kaldes meridianerne. Hver meridian har sit eget udsnit på den lange energikanal. Hver enkelt meridian har egne akupunkturpunkter, der korresponderer med organerne.
Bogen er et opslagsværk og tænkt som inspirationskilde både til konventionelle og alternative behandlere. Den kan også bruges som inspiration til dig, der gerne vil vide, hvordan du styrker din krops selvhelbredende kræfter.
Bogen er bygget op i regionsniveau – kropsområder og somatisk diagnosticerede lidelser.
Hvert afsnit tager sit udgangspunkt i tanke- og følemønstre, der kan være medvirkende årsag til lidelserne. Ud fra disse tanke- og følemønstre beskrives hvilke meridianer, der påvirkes.
Herefter er der inspiration til, hvad og hvordan du – i samarbejde – kan begynde at foretage tiltag til at sætte gang i din krops selvhelbredende kræfter. Herunder beskrivelse af:
  • Ændring af tankemønster
  • Bachs blomstermedicin, der kan støtte processen i forbindelse med at vende negative mønstre til positive
  • Vitaminer og mineraler, der styrker energien i de enkelte meridianer, der har en blokeret energi
  • Fysiske øvelser, i form af yoga og energi øvelser, der virker styrkende på de enkelte meridianer
Bogens bilagsdel viser en oversigt over hver enkelt meridian samt tilhørende muskler. Under hver meridian nævnes hvilke udfordringer, der kan være tilknyttet den tilhørende muskel. Udgangspunktet er et skeletmenneske, hvor følgende angives:
  • akupressurpunkterne for henholdsvis over- eller underenergi
  • i hvilken retning en meridian stryges
  • de neurolymfatiske og neurovaskulære punkter
Under hver meridian angives, hvilke vitaminer og mineraler, sporstoffer, der styrker meridianen. Det er endvidere oplyst i hvilke fødevarer, du finder de enkelte vitaminer, mineraler og sporstoffer.
For hver enkelt meridian er en yoga position/øvelse, der kan være med til at styrke meridianen, illustreret og beskrevet.
Bachs blomsteressenser er ligeledes delt op på meridianniveau. Hver enkelt essens er nævnt med tekst og tilhørende affirmation.
Der er et bredt udvalg af energi øvelser, der kan anvendes i forskellige situationer. De forskellige situationer er beskrevet og delvist illustreret.

Vi tror også du vil kunne li'…