Hvad er LIX-tal, og hvorfor er det relevant for forfattere?

 

 

LIX-tal er en måleenhed, der bruges til at vurdere teksters læsbarhed. Det blev udviklet af den svenske lingvist Carl-Hugo Björnsson i 1968. LIX er en forkortelse af läsbarhetsindex. LIX-tallet vurderer, hvor svært eller let en tekst er at læse, og det kan være et nyttigt værktøj for forfattere af forskellige grunde.

Selvom LIX-tallet kan virke som en teknisk detalje for forfattere, spiller det en væsentlig rolle i udformningen af en tekst og dens effekt på læseren. I denne artikel vil vi udforske, hvorfor det er vigtigt for litterære forfattere at skrive med det rigtige LIX-tal, og hvordan det påvirker målgruppen, læserens oplevelse og sprogvariation.

 

LIX-tallets beregning

LIX-tallet beregnes ud fra tre vigtige faktorer i en tekst:

 • Antal ord: Det totale antal ord i teksten.
 • Antal sætninger: Det totale antal sætninger i teksten.
 • Antal lange ord: Antallet af ord med mere end seks bogstaver.

Beregningen udføres som følger: (Antal ord / Antal sætninger) + (Antal lange ord x 100) / Antal ord. Dette giver dig en numerisk værdi, der repræsenterer tekstens kompleksitet.

 

Her er nogle af de vigtigste aspekter af LIX-tal, og hvorfor det er relevant for forfattere:

 

Målgruppe:

At kende målgruppen er afgørende for enhver forfatter. LIX-tallet vurderer tekstens læsbarhed og forståelighed. En lavere LIX-værdi indikerer en lettere tekst, mens en højere LIX-værdi indikerer en sværere tekst. Forfattere kan bruge dette som en rettesnor for at tilpasse deres skrivestil til det ønskede formål og målgruppe.

LIX-tallet kan hjælpe forfattere med at målrette deres sprog. Når man skriver til forskellige målgrupper, såsom børn, unge, voksne eller specialister, er det afgørende at tilpasse teksten til læsere med forskellige niveauer af viden og læsefærdigheder. Forfattere kan justere deres ordvalg, sætningsstruktur og kompleksiteten af indholdet for at opnå den ønskede LIX-værdi. For eksempel kan en nyhedsartikel rettet mod et bredt publikum have en LIX-værdi omkring 40, mens en videnskabelig artikel kan have en LIX-værdi på 50 eller derover. Skriver man børnebøger, bør LIX-tallet være lavere.

 

Læserens oplevelse:

LIX-tallet påvirker direkte læserens oplevelse af teksten. En tekst med det rigtige LIX-tal vil være mere tilgængelig og engagerende for læseren. Hvis LIX-tallet er for højt, kan teksten virke uforståelig og frustrerende for læseren, hvilket kan føre til, at de mister interessen. Omvendt, hvis LIX-tallet er for lavt i forhold til målgruppen, kan teksten blive opfattet som kedelig eller barnlig.

 

Sprogvariation:

LIX-tallet hjælper forfattere med at afbalancere sprogvariation i deres tekster. Det er vigtigt at bruge varierede sproglige elementer for at gøre teksten mere levende og interessant. Men det er også vigtigt at undgå overdreven kompleksitet, der kan skræmme læserne væk. LIX-tallet fungerer som en indikator for, om teksten er i balance med hensyn til sprogvariation. Forfattere kan bruge det til at afgøre, om de bør forenkle eller berige deres sprogbrug.

 

Formidling af budskaber:

LIX-tallet påvirker også evnen til at formidle budskaber effektivt. Hvis en forfatter ønsker at formidle komplekse ideer eller følelser, er det vigtigt at bruge den rette sprogbrug og struktur for at sikre, at budskabet når frem til læseren uden forvirring eller misforståelse. LIX-tallet kan hjælpe forfatteren med at finde den rette balance mellem kompleksitet og klarhed.

 

Professionelt omdømme:

Endelig kan brugen af det rigtige LIX-tal også påvirke en forfatters professionelle omdømme. At levere tekster, der er afstemt med målgruppen, viser professionalisme og en dyb forståelse af skrivehåndværket. Læsere og kritikere er mere tilbøjelige til at anerkende og respektere forfattere, der formår at tilpasse deres skrivestil efter behov.

 

LIX-tallet som hjælpeværktøj i redigeringsprocessen

LIX-tallet kan være et værdifuldt redskab i redigeringsprocessen for at forbedre tekstens læsbarhed og forståelighed. Her er nogle trin til at bruge LIX-tallet i forbindelse med redigering:

 1. Beregn LIX-tallet: Start med at beregne LIX-tallet for din tekst. Dette indebærer at tælle antallet af ord, sætninger og lange ord i teksten og bruge den tidligere nævnte formel: (Antal ord / Antal sætninger) + (Antal lange ord x 100) / Antal ord. Dette giver dig din aktuelle LIX-værdi.
 2. Fastlæg mål-LIX-værdien: Beslut, hvilken LIX-værdi du ønsker at opnå for din tekst, baseret på din målgruppe og det formål, teksten skal tjene. Som nævnt tidligere kan forskellige målgrupper og formål kræve forskellige LIX-niveauer. Du kan bruge en typisk LIX-værdi som reference. For eksempel er en typisk avisartikel målrettet mod voksne læsere ofte i området 40-50.
 3. Identificer komplekse sætninger og lange ord: Gennemgå din tekst for komplekse sætninger og lange ord, der bidrager til en høj LIX-værdi. Dette kan omfatte lange tekniske termer, komplicerede konstruktioner eller passager med mange sætningsled.
 4. Forenkling og omformulering: Når du har identificeret komplekse dele af teksten, skal du overveje at forenkle dem. Dette kan indebære at erstatte lange ord med kortere synonymer, opdele komplekse sætninger i flere kortere sætninger eller omformulere for at gøre sætningen mere klar. Målet er at reducere LIX-værdien uden at ofre tekstens nøjagtighed eller evne til at hænge sammen.
 5. Fjern unødvendig kompleksitet: Nogle gange kan teksten have unødvendig kompleksitet, som ikke bidrager til forståelsen af emnet. Fjern eventuelle unødvendige tekniske detaljer eller komplekse forklaringer, der ikke er relevante for din målgruppe.
 6. Brug aktive verber/sætninger: At skrive med aktive verber i stedet for passive verber kan ofte gøre teksten mere direkte og forståelig. Aktive sætninger fokuserer på, hvem der udfører handlingen, mens passive sætninger fokuserer på, hvem handlingen sker for. Altså: Den aktive sætnings subjekt betegner udgangspunkt for verbalhandlingen (Manden spiser lammet), mens den passive sætnings subjekt betegner genstanden for verbalhandlingen (Lammet bliver spist eller Lammet spises).
 7. Test læsbarheden: Efter at have foretaget redigeringer, kan du beregne LIX-tallet igen for at se, om du har nået din mål-LIX-værdi. Fortsæt med at redigere og forenkle teksten, indtil du når det ønskede niveau af læsbarhed.
 8. Få feedback: Det kan være nyttigt at få feedback fra andre læsere eller kolleger, især hvis de repræsenterer din målgruppe. De kan give input om, hvorvidt teksten er let at forstå, og om de ændringer, du har foretaget, har hjulpet.
 9. Gentag processen: Redigering med henblik på at forbedre læsbarheden er en iterativ/cyklisk proces. Du kan gentage trinnene ovenfor flere gange, indtil du opnår det ønskede niveau af læsbarhed og forståelighed i din tekst.

 

Eksempler på litterære genrer og deres LIX-tal

Her er nogle eksempler på LIX-tal inden for forskellige litterære genrer for at illustrere, hvordan forskellige typer tekster kan have varierende LIX-niveauer:

Romaner:

 • En moderne skønlitterær roman for voksne kan typisk have en LIX-værdi på omkring 30-40, hvilket gør den letlæselig og tilgængelig for et bredt publikum. Der kan dog godt være variationer i LIX-tallet baseret på, hvilken romangenre skriver i. Eksempelvis vil science fiction- og fantasyromaner typisk have en LIX-værdi, der er lidt højere (for eksempel omkring 50), ofte fordi der bruges mere teknisk sprog og/eller mere malende beskrivelser af fremmede verdener og koncepter.

Børnebøger:

 • Børnebøger er generelt skrevet med en lavere LIX-værdi, typisk mellem 20-30, for at imødekomme børns læsefærdigheder og forståelse.

Videnskabelige artikler:

 • Videnskabelige artikler inden for avancerede videnskabelige områder kan have en høj LIX-værdi, ofte over 50, da de ofte indeholder teknisk sprog og komplekse koncepter rettet mod specialister.

Teknisk dokumentation:

 • Teknisk dokumentation, såsom brugervejledninger til komplekse elektroniske enheder, kan have en LIX-værdi på omkring 40-50, da de skal være detaljerede og præcise, men stadig forståelige for målgruppen.

Nyhedsartikler:

 • Nyhedsartikler, som dem i aviser og online nyhedsportaler, stræber ofte efter en moderat LIX-værdi, typisk mellem 40-50, for at formidle information klart til en bred målgruppe.

Poesi:

 • Poesi kan variere betydeligt afhængigt af digtets stil og mål. Noget poesi kan have en lav LIX-værdi, mens andet kan være mere komplekst og have en høj LIX-værdi.

Faglitteratur:

 • Faglitteratur som selvudviklingsbøger eller biografier kan variere i LIX-værdi afhængigt af forfatterens stil og emnet, men de stræber ofte efter at være tilgængelige for den målgruppe, de henvender sig til.

Det er dog vigtigt at forstå, at disse eksempler er generelle retningslinjer, og at LIX-tallet ikke er den eneste faktor at overveje. Forfattere kan justere LIX-værdien i overensstemmelse med deres formål og målgruppe, og nogle tekster kan have en blanding af LIX-niveauer afhængigt af formålet i forskellige sektioner af teksten.

 

Del dine tanker