EGET FORLAG

Få dit eget forlag, men slip for alt besværet

Udgiv din bog som selvudgiver på dit eget forlag

Der kan være mange fordele ved at udgive din bog på dit helt eget forlag. Du beholder alle rettigheder, du ejer selv dine bøger, og ikke mindst får du selv al fortjeneste ved salg, både af de trykte bøger og eventuelle digitale udgaver. Det kan dog godt være uoverskueligt selv at etablere sit eget forlag og få styr på alt det praktiske med trykaftaler, lagerafteler, distribution og så videre, men det behøver du heller ikke, for det kan vi på Skriveforlaget klare for dig.

Når du starter dit eget forlag, bliver du også det, vi kalder en selvudgiver. Det er her vigtigt at pointere, at der ikke er tale om en print-on-demand-løsning, men at du reelt får dit eget forlag, og at Skriveforlagets dygtige redaktører, korrekturlæsere og grafikere hjælper dig med alt det praktiske, så du ikke skal tænke på så meget andet, end hvad dit forlag skal hedde. Udgangspunktet for selvudgivelse gennem Skriveforlaget er løsningen EGET FORLAG, som indeholder de grundydelser, der skal til, for at du kan udgive din bog. Hvis du har brug for, at vi skal sætte din bog professionelt op og klargøre trykfiler og e-bog, skal du tilvælge løsningen LAYOUT AF DIN BOG, og har du brug for hjælp til pr- og markedsføring, kan du vælge en af vores genretilpassede pr-pakker. Desuden tilbyder vi korrektur og redaktionel sparring.

Her på siden kan du læse mere om:

Rettigheder og royalty

Som selvudgiver ejer du selv rettighederne til din bog, og du får også al fortjeneste ved salg. Din salgsfortjeneste får du udbetalt månedsvis, så du ikke som ved en traditionel udgivelse skal vente et år med at få udbetalt royalty.

Finansiering

Som selvudgiver finansierer du selv din bogudgivelse, og prisen varierer, alt efter hvor meget du vil gøre brug af vores ydelser. Omkostningerne forbundet til de ydelser, du vælger, skal dels dækkes af dit selvudgiverindskud, dels de indtægter, der er ved salg af bogen.

Eget forlag gennem Skriveforlaget

Når vi skal i gang med at etablere dit eget forlag, begynder processen med et indledende møde mellem dig og din konsulent fra Skriveforlaget. Her tager vi en grundlæggende snak om din bog og dine behov. Herefter udarbejder vi en detaljeret køreplan for forløbet frem mod udgivelsen med datoer og en tydelig oversigt af, hvem gør hvad og hvornår. Du har hele tiden mulighed for at spørge os til råds, og du modtager desuden en guide til, der forklarer alle aspekter af at have sit eget forlag. Her er et overblik over, hvad vi blandt andet klarer for dig:

 • Oprettelse og registrering af forlag
 • Design af typografisk forlagslogo
 • Tildeling af forlagsnummer og ISBN-nummerserie
 • Oprettelse i databaser hos boghandler og netbogsalg
 • Indgåelse af distributionsaftaler for trykte og digitale udgaver
 • Indstilling af bogen til materialevurdering for bibliotekssalg
 • Rådgivning om udgivelsens økonomi
 • Fastsættelse af bogens vejledende udsalgspris og valg af forhandlerrabatter
 • Hjælp til valg af bogens format og papirtype
 • Indhentning af tryktilbud
 • Hjælp til indgåelse af trykkeriaftale
 • Vejledning om eventuel lydbogsudgave

Pris 12.000,-

Layout af din bog

Du kan have skrevet en nok så god bog, men hvis den ikke har en fængende forside, en appetitvækkende bagsidetekst og en professionel opsætning af indholdet, kan du være ret sikker på, at dine potentielle læsere end ikke når at bladre op på side et. Vi klarer derfor layout af din bog fra inderst til yderst.

Forside/omslag

Vi har grafikere, der i sparring med dig får kreeret den helt rigtige forside og i øvrigt sørger for, at hele bogens omslag passer sammen i farver, skrifttyper og layout. Udgangspunktet er altid en snak med dig om, hvilken ide du selv har til bogens forside, og vi er først i mål, når du er helt tilfreds og har modtaget en trykklar omslagsfil. Via os får du i øvrigt adgang til en af verdens største billeddatabaser, hvorfra du frit kan vælge billeder, der kan anvendes med eller uden efterbehandling til omslaget af din bog.

Indhold

Læserens opfattelse af din bog er yderst afhængig af, om teksten og indholdet generelt er professionelt sat op. Både valg af skrifttype, linjeafstand og afsnit er vigtige for læseoplevelsen, og der er derudover en række standarder, som de fleste danske bøger bliver layoutet ud fra. Desuden er der krav til bogens kolofon (der, hvor der står, hvem der har rettighederne, hvor bogen er trykt og så videre). Alt det har vi styr på, og med udgangspunkt i dine ønsker får du en indholdsfil med korrekt opsætning lige klar til at gå i trykken.

Korrekturgange

Selv om du skal aflevere et korrekturlæst manuskript, når vi går i gang med opsætning, er det næsten uundgåeligt, at du får øje på noget, du gerne vil have rettet, når du ser bogen, som den vil se ud i det færdige format. Derfor er der to korrekturgange inkluderet i vores layout. Først modtager du en pdf-fil af henholdsvis omslaget og indholdet, som du kan gå igennem og sende os rettelser til. Derefter får du et prøvetryk fra det trykkeri, der skal trykke din bog, og når du har læst det, kan du sende os de allersidste rettelser.

Stregkoder og billeder til pr

På bagsiden af din bog skal der være en stregkode, som boghandlerne kan skanne. Den fremstiller vi ud fra bogens ISBN-nummer og placerer den korrekt på bogen. Desuden får du til pr-brug en billedfil af bogens forside i pdf-format og i jpeg-format, og vi sender også forsiden i det format og den størrelse, der skal bruges i de databaser, bogen skal oprettes i for at blive solgt på nettet.

E-bog

Skal din bog også udkomme som e-bog, konverterer vi som en del af layoutopgaven trykfilen til en e-pub-fil, som er det mest gængse format for e-bøger med primært tekstindhold. E-bogs-filen gøres desuden klar til udgivelse.

Billeder, grafer, illustrationer med mere

Fagbøger og andre bøger, der ikke er romaner, er ofte illustreret med billeder, grafer, tegninger, overskrifter i farver med mere. Den type bøger kan vi naturligvis også layoute, ligesom vi kan stå for at farvebehandle billeder, optimere dem til tryk og skanne papirbilleder. Din pris for en sådan opgave vil afhænge af, hvor mange timer vi skal arbejde med bogen, og du er naturligvis velkommen til at få et uforpligtende tilbud på opsætning af en bog med indhold, der er mere end tekst og nogle få illustrationer.

Pris 7.500,-
(Prisen gælder ved bøger op til 300 bogsider, hvor indholdet primært er tekst. Enkelte illustrationer må gerne forekomme)

Gratis grundvurdering af dit manuskript

Send os dit manuskript sammen med en synopsisskabelon til , så hører du fra os inden for få dage. Du bliver inviteret til et uforpligtende møde, hvor vi drøfter aspekterne af en udgivelse, så du har alle forudsætninger for at beslutte dig, om selvudgivelse er det rette for dig, eller om en af vores andre udgivelsesmuligheder passer dig bedre.

Download synopsisskabelon til skønlitteratur
Download synopsisskabelon til fagbøger

Hvorfor skal du blive selvudgiver?

Fordi det kan være et nåleøje at komme igennem hos et af de store, traditionelle forlag. Ventetiden fra du indsender dit manuskript, til du får svar, er ofte meget lang, og du vil oftest forpligte dig til ikke at sende til andre forlag på samme tid. Det betyder, at du kan gå i lang tid og vente forgæves. Samtidig vil dit udbytte af bogudgivelsen være begrænset, og der gå flere år, fra du er antaget, til din bog udkommer.

Som selvudgiver hos Skriveforlaget venter du max 14 dage, før du får svar på, om du kan udgive hos os, og du er ikke bundet til kun at sende dit manuskript til os. Det betyder, at du slipper for den lange indledende ventetid, du fremskynder selve udgivelsesprocessen, og dit udbytte af din selvudgivelse er større ved en traditionel bogudgivelse … Læs mere

Når du vælger at blive selvudgiver hos Skriveforlaget, køber du dig til den samme ekspertise fra professionelle forlæggere, som du også ville få del i, hvis du var blevet antaget hos en traditionel forlægger. Vi hjælper dig med at oprette forlaget, og hvis du vælger det, så hjælper vi dig med alle øvrige aspekter af en bogudgivelse, så du selv slipper for besværet. Du kan dog også vælge at lave denne del af arbejdet eller at gøre brug af dit netværk til for eksempel korrektur og layout.

Selvudgivelse som udgivelsesform er god for dig, hvis du er god til at sælge selv, har et godt netværk og flere bøger på bedding. Den største omkostning for dig ligger nemlig ved udgivelsen af din første bog, hvor dit forlag skal oprettes. Ved næste bog er det praktiske på plads, så omkostningen er lavere ved denne udgivelse.

Selvudgivelse vinder frem

I Danmark har det før i tiden været set ned på, hvis en forfatter selv udgav sin bog, fordi selvudgivne bøger ofte var sjusket skrevet og layoutet og blev set som lavstatus-litteratur. Over de senere år har der dog været en stigende tendens til, at forfattere i højere grad har droppet de traditionelle forlag og i stedet har givet sig i kast med at oprette et forlag og den vej igennem at blive selvudgivere. Det betyder, at selvudgivelse er blevet meget mere almindeligt, og at kvaliteten dermed markant er øget. Selvudgivne bøger har som resultat vundet anerkendelse i bogbranchen.

Der er flere årsager til, at forfattere vælger at få deres eget forlag, blandt andet at det er meget nemmere at få sin bog ud på markedet end gennem de traditionelle forlag, hvor det ofte kan være virkelig svært at blive antaget, især som ukendt forfatter. De seneste års stigning i e-bøger gør også en forskel, da læsere af e-bøger ofte er ligeglade med, hvilket forlag, der står bag udgivelsen. Og da bogbranchen har ændret holdning til selvudgivelse, er det nu også meget nemmere at få anerkendelse for sin bog, selvom man selv har været med til at finansiere den. Det er ikke længere et krav fra hverken læsere, biblioteker eller boghandlere, at der står Gyldendal, Lindhardt og Ringhoff, JP/Politiken, Peoples Press, Modtryk, Gads eller andet på din bog. Såvel boghandlere som biblioteker vil i dag gerne købe litteratur fra selvudgiver-forfattere, hvilket er endnu et incitament til at kaste sig ud i processen.

Andre årsager er, at der er større økonomisk og kreativ frihed forbundet med denne måde at udgive på. Desuden spiller de teknologien ind på en forfatters mulighed for at blive opdaget. De sociale medier, blogs og online forfatterfora har skabt en helt ny platform for forfattere, der gerne vil iscenesætte sig selv og gøre opmærksom på deres eksistens. På den måde kan en forfatter lade sig opdage i stedet for selv at skulle slå døren ind til et forlag. Man kan tale om, at bogudgivelse via muligheden for selvudgivelse er blevet demokratiseret.

Selvudgiver- og medudgiverforlag hjælper desuden til at sikre en diversitet i de bøger, der bliver udgivet, da det er muligt at udgive bøger til et smalt publikum. Velskrevne, gode bøger til en smal målgruppe bliver ofte afvist af de store, traditionelle forlag, da det ofte ikke kan betale sig for dem at udgive den type bøger. Et medudgiverforlag er mindre afhængigt af, at der er et stort antal læsere, der skal generere et overskud, fordi forfatteren selv skyder penge i projektet. Det gør det muligt at teste et større antal bøger af smal karakter af.

Læs mere

På forfatterfællesskabet Uniteandwrite kan du læse brugbare og spændende artikler helt gratis. Måske du vil finde nedenstående inspirerende: